Çilekte demir eksikliği;

Genç yapraklarda kloroz ( sararma ).

Yaprak damarlarında renk açılması.

İleri safhada sürgün kuruması.

Bitki ve meyve gelişiminin durması ile kendini belli eder.

Bu belirtilerin mevcut olduğu çilek arazilerinde Dekara 2 – 3 Litre Mikro Aktif® Demmik kullanımı hızlı bir şekilde noksanlık sendromlarını giderir.

Çilekte fotosentez için gerekli olan klorofil pigmentinin artmasını hızlandırarak bitkinin daima yeşil ve sağlıklı olmasını sağlar.

Çilek yapraklarına yeşil rengini tekrardan kazandırır.

Çilekte oluşan gelişimin durması sorununu ortadan kaldırır.

 

 

 

 

Çilek bor noksanlığında bitkide genç yapraklar küçük, uçları ve kenarları kahve renkli ve kurumuş vaziyettedir.

Bazen yaprak ayası açık renkli bir kloroz gösterir. Çiçek az ve solgun olur.

Meyveler küçük ve deforme olmuş durumdadır.

Bu belirtilerin gözüktüğü alanlarda noksanlığın yoğunluğuna bağlı olarak Mikro Aktif® BORETAN uygulaması yapılarak yaprak ve meyveler üzerinde oluşan olumsuz durumun önüne geçilebilmektedir.Mikro Aktif® BORETAN içerisinde etanol amin şelatlı %8 oranında tamamı suda çözünebilir formda Bor elementi bulundurmaktadır.

Tıpkı insanlar gibi, çileklerinde sağlıklı büyümesi için çinko ihtiyacı vardır.

Çinko eksikliği organik madde miktarı düşük kumlu topraklarda sık gözlemlenir.Çinko eksikliğinde çilekte genç yaprakların kenarları boyunca açık yeşil marjlar veya lekeler gözlemlenir.

Yapraklar büyüdükçe bu marj ve lekeler ince bir görüntü alacak ve yapraklar sarıya dönecek aynı zamanda meyvelerin ortalama büyüklüğü normal kalıp, bitki başına meyve sayısı azalacaktır.

Çilekte çinko noksanlığından muzdarip iseniz Mikro Aktif® ZINC içeriğinde barındırdığı tamamı suda çözünebilir formda %8 oranında çinko elementi barındırmaktadır.

Yapraktan 100 Litre suya 200ml. Mikro Aktif® ZINC uygulaması yapılarak bu sorunun önüne geçilebilmektedir.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ
  Magnezyum klorofilin bir bileşeni olması nedeniyle fotosentez için önemli bir elementtir.  Enzim, protein, azot ve fosfor metabolizmasında önemli rol oynar.  Bitkinin köklenmesinde ve su alımında etkili olması nedeniyle bitki  gelişimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Magnezyum uygulaması  çileklerde meyve iriliğinde artışa yol açtığı da bildirilmektedir.  Mobil bir element olması nedeniyle, topraktan alınamadığı durumlarda  yaşlı bölgelerden taze bölgelere taşınır. Bu nedenden dolayı eksikliği  ilk önce yaşlı yapraklarda kendini gösterir. Magnezyum elementi  bitkiler tarafından Mg+2 iyonu formunda alınır.

İlk  belirtiler yaşlı yapraklarda ortaya çıkar. Yaprak kenarlarındaki  dişlerin arasında, yaprak kenarları boyunca bir hat şeklinde damarların  arasında küçük kırmızımsı mor lekeler olarak kendini gösterir. Lekeler  yaprağın ortasına doğru damarlar arasında büyüyerek ilerler. Bir süre  sonra yaprağın tamamı kırmızımsı mor bir renge bürünerek, kavrulmuş  gibi bir görünüm kazanmasına yol açar. Çoğu kere potasyum noksanlığı  ile karıştırılsa da lekelerin başlangıç noktası ve renklerin oluşumu  farklılık gösterir. Yaprağın dip kısmı ve yaprak sapı yeşil ve şişkince  kalır. Diğer kısımlar kavrulmuş bir görünüm kazanır. Magnezyum  noksanlığında, genelde, meyveler normal görünümlerinde olmasına karşın  daha yumuşak etli ve daha açık bir renk ile kendini belli eder.

  Aşırı nemli, kuru ve soğuk  topraklarda magnezyum alımı güçleşir. Ayrıca pH nın  7 den düşük olduğu topraklarda, aşırı amonyum azotu ile gübrelenmiş  topraklarda, potasyumca zengin topraklarda ve aşırı kumlu topraklarda  magnezyum sorunu kendini yapraklarda gösterir. Topraktaki aşırı bor mevcudiyeti de magnezyum alımını güçleştirir.  Tüm  bu nedenlerden dolayı topraktaki besin maddelerinin düzeyi belirlenerek  magnezyum noksanlığına yol açan etmenin bulunması gerekir. Soruna yol  açan topraktaki magnezyumun eksikliği mi yoksa diğer etkenler mi konusu  iyi incelenmelidir.
   Toprakta eksiklik görülen durumlarda (eksikliğin düzeyine  göre)  MikroAktif MAGSO3  verilmesi eksiklik ve belirtilerin giderilmesinde önemli  rol oynayacaktır. Acil müdahale için  yapraktan 100 L  suya 200 ml. MikroAktif MAGSO3 verilebilir. Bu  çok hızlı bir şekilde eksikliği giderip belirtileri ortadan kaldıracaktır.Toprak pH değeri çok düşükse mutlaka yükseltilmelidir. Bunun için  pH ‘nın yükselmesini de  sağlayan gübreler veya yanmış kireç uygulaması yapılmalıdır.

KALSİYUM NOKSANLIĞI
Kalsiyum eksikliği kurak bölge  topraklarında bol bulunur, ancak  yağış alan bölgelerin topraklarında ise az bulunur. Bitkiler tarafından Ca  +2  iyonu formunda alınır. Kalsiyum hücre duvarlarının yapısında önemli bir  yere sahiptir. Bitki tarafından yeteri kadar alındığında hücreler daha  sağlıklı ve daha sert özellik göstermektedir. Bu sebeple kalsiyum  açısından iyi beslenemeyen bitkiler hastalık ve zararlılar açısından  çok hassas hale gelebilmektedir. Kalsiyumun hücreleri sıkıştırıcı bu  özelliği nedeniyle çilek meyvelerinde, hasat sonu dayanımını arttırmak  amacıyla depolamadan hemen önce Mikro Aktif CANITRO ile yapraktan uygulama yapılabilir. Yapraktan yapılacak bu uygulama ile çilek  meyvelerinde sertlik ve suda çözünebilir kuru madde miktarında artışlar  elde edilebilmektedir. Bu şekilde meyvelerin daha uzun bir süre  depolanmalarına olanak sağlanmaktadır. Hücre çekirdeklerinin  şekillenmesinde ve metabolizmada etkili görevleri vardır. Azot ve diğer  bazı katyonların alımında da etkili olur. Özellikle gerekli miktardan  fazla kalsiyum alan bitkiler azot, fosfor ve demiri yeterli düzeyde  alamayabilir.

Topraklarda  çok nadiren kalsiyum eksikliği ortaya çıkar. Daha çok diğer etmenlerin  etkisiyle kalsiyum alımındaki yetersizlikler nedeniyle ortaya çıkar.  Yüksek düzeyde amonyum, potasyum ve içersinde kalsiyum olmayan  magnezyum uygulamaları kalsiyum alımında azalmaya yol açar. Yine  toprakta yüksek düzeyde potasyum, mangan, sodyum, alüminyum ve  magnezyumun varlığı, ayrıca toprak pH ‘ı 7 den düşük olması da mevcut kalsiyumdan yeterli düzeyde yararlanmayı  engeller. Toprağın kumlu ve hafif olması kalsiyum eksikliğine yol  açabilir.Kalsiyum  eksikliğinin belirtileri çok açık bir biçimde kendini gösterir. Henüz  tam olgunlaşmamış yaprakların uç bölgelerinde yanma şeklinde kendini  gösterir. Yaprakların uç bölgesi kıvrık bir hal alır ve kalsiyum  eksikliği giderilemezse bir süre sonra yaprağın tamamı kavrulmuş bir  görünüm kazanır. Yaprakların dip kısımları sararır ve dalgalı bir  görünüme sahip olur. Yaprak damarları arasında ölü bölgeler oluşur.  Bitkinin gelişme noktasında kavrulmalar, büzüşmeler kendini gösterir.  Kalsiyum eksikliği meyvelerde de kendini gösterir. Meyveler küçük ve  cılız olur. Meyve üzerindeki akenler çok yoğun ve sıkı bir formda  bulunur. Meyve yapısı sert ve asitli olur. Bitki kökleri kısa, kalın ve  koyu renkte olur.

Toprak  ve yaprak analiziyle sorunun topraktaki kalsiyum eksikliğinden mi yoksa  mevcut kalsiyumu bitkinin alamamasından mı kaynaklandığı konusu iyi  belirlenmelidir. Sorun toprağın fiziksel şartlarından ileri geliyorsa  bunun için toprak şartları iyileştirilmelidir. Toprakta kalsiyum  eksikliği varsa toprağa Mikro Aktif® CANITRO belirli oranlarda uygulanmalıdır.

 

Diğer  meyve türlerinde olduğu gibi çileklerde de düzenli ve yeterli besin  maddesi alımı tatmin edici ürünün elde edilmesinde en önemli etkendir.

Her besin elementinin kendine göre bir etkinliği mevcut olup  eksikliğinde bir çok sorunla karşılaşılır.

Her ne kadar karıştırılsalar da, besin elementlerinin eksiklikleri  gözle görülebilir bazı belirtilerle kendilerini belli ederler.

Bunu  anlayabilmek için iyi bir gözlem ve deneyime ihtiyaç vardır. Ancak bize  tam olarak sayısal değerler vermediği için bir takım uygulama  eksikliklerine yol açabilir.

Bunun ortadan kaldırılabilmek için  gözlemlerin toprak ve yaprak analizinden elde edilecek verilerle  desteklenmesi gereklidir.

Ancak bu sayede doğru miktarlarda uygulama  yapma imkanı ortaya  çıkar.