KALSİYUM NOKSANLIĞI
Kalsiyum eksikliği kurak bölge  topraklarında bol bulunur, ancak  yağış alan bölgelerin topraklarında ise az bulunur. Bitkiler tarafından Ca  +2  iyonu formunda alınır. Kalsiyum hücre duvarlarının yapısında önemli bir  yere sahiptir. Bitki tarafından yeteri kadar alındığında hücreler daha  sağlıklı ve daha sert özellik göstermektedir. Bu sebeple kalsiyum  açısından iyi beslenemeyen bitkiler hastalık ve zararlılar açısından  çok hassas hale gelebilmektedir. Kalsiyumun hücreleri sıkıştırıcı bu  özelliği nedeniyle çilek meyvelerinde, hasat sonu dayanımını arttırmak  amacıyla depolamadan hemen önce Mikro Aktif CANITRO ile yapraktan uygulama yapılabilir. Yapraktan yapılacak bu uygulama ile çilek  meyvelerinde sertlik ve suda çözünebilir kuru madde miktarında artışlar  elde edilebilmektedir. Bu şekilde meyvelerin daha uzun bir süre  depolanmalarına olanak sağlanmaktadır. Hücre çekirdeklerinin  şekillenmesinde ve metabolizmada etkili görevleri vardır. Azot ve diğer  bazı katyonların alımında da etkili olur. Özellikle gerekli miktardan  fazla kalsiyum alan bitkiler azot, fosfor ve demiri yeterli düzeyde  alamayabilir.

Topraklarda  çok nadiren kalsiyum eksikliği ortaya çıkar. Daha çok diğer etmenlerin  etkisiyle kalsiyum alımındaki yetersizlikler nedeniyle ortaya çıkar.  Yüksek düzeyde amonyum, potasyum ve içersinde kalsiyum olmayan  magnezyum uygulamaları kalsiyum alımında azalmaya yol açar. Yine  toprakta yüksek düzeyde potasyum, mangan, sodyum, alüminyum ve  magnezyumun varlığı, ayrıca toprak pH ‘ı 7 den düşük olması da mevcut kalsiyumdan yeterli düzeyde yararlanmayı  engeller. Toprağın kumlu ve hafif olması kalsiyum eksikliğine yol  açabilir.Kalsiyum  eksikliğinin belirtileri çok açık bir biçimde kendini gösterir. Henüz  tam olgunlaşmamış yaprakların uç bölgelerinde yanma şeklinde kendini  gösterir. Yaprakların uç bölgesi kıvrık bir hal alır ve kalsiyum  eksikliği giderilemezse bir süre sonra yaprağın tamamı kavrulmuş bir  görünüm kazanır. Yaprakların dip kısımları sararır ve dalgalı bir  görünüme sahip olur. Yaprak damarları arasında ölü bölgeler oluşur.  Bitkinin gelişme noktasında kavrulmalar, büzüşmeler kendini gösterir.  Kalsiyum eksikliği meyvelerde de kendini gösterir. Meyveler küçük ve  cılız olur. Meyve üzerindeki akenler çok yoğun ve sıkı bir formda  bulunur. Meyve yapısı sert ve asitli olur. Bitki kökleri kısa, kalın ve  koyu renkte olur.

Toprak  ve yaprak analiziyle sorunun topraktaki kalsiyum eksikliğinden mi yoksa  mevcut kalsiyumu bitkinin alamamasından mı kaynaklandığı konusu iyi  belirlenmelidir. Sorun toprağın fiziksel şartlarından ileri geliyorsa  bunun için toprak şartları iyileştirilmelidir. Toprakta kalsiyum  eksikliği varsa toprağa Mikro Aktif® CANITRO belirli oranlarda uygulanmalıdır.